Baraj Yolu 5,5 durak, ADANA
0 542 292 5880
aynaveteriner@gmail.com

Bir Muhabbet Kuşunda Keratoakantom Olgusu

Veteriner Dr. Erhan Ayna

Bir Muhabbet Kuşunda Keratoakantom Olgusu

Kliniğimize getirilen 4yaşında erkek muhabbet kuşunun her iki kulağının gagasına oldukça yakın bölgesinde tümöral kitleler görüldü. Anestezi altında kitleler total olarak ekstirpe edildi. Muhabbet kuşunda, operasyon sonrası komplikasyonları önlemek amacıyla geniş spektrumlu antibiyotik kullanıldı. Daha sonra kliniğimize kontrol amacıyla getirildiğinde yapılan incelemelerde opere bölgesinde herhangi bir komplikasyonun gözlenmediği ve yaşamına sağlık bir şekilde devam ettiği saptandı. Alınan kitleler% 10 luk tamponlu formaldehit solüsyonuna konuldu. Histopatolojik inceleme için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalına gönderildi. Yapılan makroskobik incelemede tümoral kitlelerden sağ tarafta olanı 0.3×0.2×0.1 cm ve sol taraftaki ise 0.5×0.3×0.2 cm olarak kaydedildi. Kitlelerin oval, açık kırmızı renkli ve kısmen sert kıvamlı olduğu, ayrıca sol kitlenin ön yüzünde krem renkli keratinize bir alan dikkati çekti. Histopatolojik incelemede tümör parankimi çok katlı keratinize yassı epitel hücre kordonlarından oluşmuştu. Hücre kordonlarının ortasında halka tarzında keratinizasyon, çevresinde ise iyi difereansiye keratinositler gözlendi. Hücre kordonları bu görünümüyle kıl follikül yapılarına benzemekteydi. Bu bulgular doğrultusunda vaka keratoakantom olarak değerlendirildi.

Yorum yapılmamış

Yorumunuzu ekleyin